بیماری واسکولیت چیست؟ علائم، انواع، تشخیص و درمان

بیماری واسکولیت چیست؟ علائم، انواع، تشخیص و درمان

بیماری واسکولیت باعث التهاب انواع رگ‌های خونی بدن، رگ‌های خونی بسیار کوچک (مویرگ‌ها)، رگ‌های خونی با اندازه متوسط ​​یا رگ‌های خونی بزرگ (مانند آئورت) می‌شود. زمانی‌که رگ‌های خونی ملتهب می‌شوند، ممکن است دیواره آن‌ها ضعیف و در اثر بیرون‌زدگی، منجر به آنوریسم شود....