تومور استخوان

علائم تومور استخوان را بهتر بشناسید.

علائم تومور استخوان را بهتر بشناسید.

هنگامی‎که سلول‌ها به طور غیر طبیعی و غیر قابل کنترل تقسیم می‌شوند، می‌توانند توده یا توده‌هایی را در بافت تشکیل دهند. این توده تومور نامیده می‌شود. تومورهای استخوانی در استخوان‌های شما شکل می‌گیرند...

بیشتر بخوانید

رزرو خدمات مجتمع پزشکی صدر

دسته بندی‌ها

8

تصویربرداری پزشکی