سندرم تونل کارپال چیست؟

سندرم تونل کارپال چیست؟

سندرم تونل کارپال عارضه شایعی است که موجب بی‌حس شدن انگشتان دست و بازو می‌شود. تشخیص و درمان به موقع این عارضه در درمان اثربخش آن تاثیرگذار است. در این مطلب قصد داریم راهنمای کاملی درباره سندروم تونل کارپال و راه‌های تشخیص و درمان آن در اختیار شما قرار دهیم. سندرم...