رادیوگرافی پری اپیکال یا تک دندان چیست؟

رادیوگرافی پری اپیکال یا تک دندان چیست؟

رادیوگرافی پری اپیکال یا تک دندان یک تکنیک تصویربرداری داخل دهانی است که معمولاً در رادیولوژی استفاده می‌شود. رادیوگرافی پری اپیکال اطلاعات مهمی در مورد دندان و استخوان‌های اطراف ارائه می‌دهد. همچنین رادیوگرافی پری آپیکال با اشعه ایکس، کل دندان را از تاج تا انتهای...