تفسیر نوار مغزی چگونه است؟

تفسیر نوار مغزی چگونه است؟

پزشک ممکن است نوار مغزی را برای تشخیص علت علائمی مانند تشنج یا از دست‌دادن حافظه، توصیه کند. نوار مغز، عملکرد مغزی را با اندازه‌گیری فعالیت الکتریکی درون مغز ارزیابی می‌کند. این روش، الگوهای فعالیت را در هنگام استراحت و در پاسخ به محرک‌های خاص ثبت می‌کند. تفسیر نوار...