بیماری کیفوز (Kyphosis) یا قوز کمر چیست؟

بیماری کیفوز (Kyphosis) یا قوز کمر چیست؟

پزشکان وجود انحنا در ناحیه پشت و کمر را کیفوز (Kyphosis) یا قوز کمر (Roundback) و در موارد شدید هایپرکیفوز یا گوژپشتی (Hunchback) می‌نامند. وضعیت نامناسب بدن هنگام انجام فعالیت‌های روزانه، نقص در ستون فقرات یا کاهش استحکام استخوان همراه با افزایش سن می‌تواند باعث بروز...