مراحل کاشت ایمپلنت دندان به طور دقیق

مراحل کاشت ایمپلنت دندان به طور دقیق

اگر در اثر عواملی مانند پوسیدگی دندان، بیماری لثه، آسیب شدید دندان‌ها و غیره تعدادی از دندان‌های دائمی خود را از دست بدهید؛ راهکاری جز پروتز، بریج یا ایمپلنت دندان برای جایگزینی ندارید. اگرچه قیمت ایمپلنت دندان زیاد است، اما میزان موفقیت آن حدود 95 درصد است....