کتامین تراپی چیست؟ چه موقع خطرناک است؟

کتامین تراپی چیست؟ چه موقع خطرناک است؟

کتامین تراپی یک روش نوین است که برای درمان افراد مبتلا به افسردگی و دردهای مزمن استفاده می‌شود. در این روش ماده‌ای به نام کتامین، که در اصل یک بیهوش کننده و مخدر است، به شیوه تخصصی تخت نظر متخصص به بدن وارد می‌شود. درمان ممکن است به وسیله تزریق، اسپری بینی و یا...