جواب دهی آنلاین | دریافت تصاویر پزشکی | مجتمع پزشکی صدر

لطفاً قبل از ورود به سامانه دریافت تصاویر، به نکات زیر توجه فرمایید:

شما میتوانید با استفاده از سامانه سما رایانه (آرشیو تصاویر) مرکز تصویربرداری ولیعصر تصاویر پزشکی خود را مشاهده نموده و بدون مراجعه حضوری، آن را دریافت کنید.

برای مشاهده و دریافت تصاویر کافیست بعد از ورود به سامانه نام کاربری و رمز عبور درج شده بر روی گزارش و قبض صندوق خود را وارد نمایید.

*در صورت به وجود آمدن هرگونه اشکال در دریافت تصاویر آن را از طریق تماس تلفنی با مرکز گزارش کنید تا در اسرع وقت رسیدگی شود.