دیستروفی عضلانی دوشن چیست؟ تشخیص و درمان

دیستروفی عضلانی دوشن چیست؟ تشخیص و درمان

همان طور که در مقاله قبلی اشاره کردیم، دیستروفی عضلانی باعث ضعیف شدن و آتروفی (کوچکتر شدن و تحلیل رفتن) عضلات می‌شود. ضعف عضلانی ممکن است عضلات اسکلتی یا عضله قلب را تحت تاثیر قرار دهد. این بیماری انواع مختلفی دارد که شایع‎ترین نوع آن در کودکان، دیستروفی عضلانی دوشن...