نوار عصب پا برای چیست و چگونه انجام می‌شود؟

نوار عصب پا برای چیست و چگونه انجام می‌شود؟

منظور از نوار عصب پا، همان نوار عصب و عضله پا است که در اصلاح پزشکی از آن با عنوان الکترومیوگرافی پا یاد می‌شود. این آزمایش یک روش تشخیصی برای ارزیابی سلامت عضلات پا و سلول‌های عصبی کنترل‌کننده آن‌ها (نورون‌های حرکتی) است. نتایج آن می‌تواند اختلالات عملکردی اعصاب و...