بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران کجاست؟

بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران کجاست؟

برای تشخیص بسیاری از بیماری‌های عصبی عضلانی، استفاده از نوار عصب و عضله ضروری است. نوار عصب و عضله در تهران و شهرهای مختلف، معمولاً در مراکز تخصصی و زیر نظر پزشکان متخصص مغز و اعصاب انجام می‌شود. نوار عصب یکی از ابزارهای اصلی برای تشخیص بیماری‌های عصبی و عضلانی است....