خطرات و عوارض رادیولوژی و رادیوگرافی چیست؟

خطرات و عوارض رادیولوژی و رادیوگرافی چیست؟

دوزهای بسیار بالای تابش اشعه ایکس باعث آسیب به سلول‌ها می‌شود که در سوختگی پوست، ریزش مو و افزایش احتمال بروز سرطان موثر است. در حال حاضر هیچ مدرک علمی برای اثبات اثرات سرطان‌زایی دوزهای کم آن وجود ندارد. با این وجود، تجویز مکرر با عوارض رادیولوژی همراه است. در این...