درباره سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید بیشتر بدانید

درباره سونوگرافی تیروئید و پاراتیروئید بیشتر بدانید

غده پروانه‌ای‌شکل تیروئید، در قاعده گردن قرار دارد. سونوگرافی تیروئید تصاویری از این غده و ساختارهای مجاور آن (مانند غده پاراتیروئید) ایجاد می‌کند. در این روش، به‌جای پرتوهای یونیزان از امواج صوتی برای تصویربرداری استفاده می‌شود. غده تیروئید هورمون‌های تیروئید (T3 و...