درباره تفاوت آرتروز و دیسک گردن بیشتر بدانید

درباره تفاوت آرتروز و دیسک گردن بیشتر بدانید

آرتروز گردن (اسپوندیلوز گردن) و دیسک گردن (اسپوندیلیت گردن) دو نوع متفاوت از بیماری‌های اسکلتی عضلانی شایع ناحیه گردن هستند که هر دو باعث ایجاد درد و ناراحتی می‌شوند. تفاوت اصلی آن‌ها در محل و نوع آسیب ایجادشده در وضعیت مهره‌های ستون فقرات است. کل ستون فقرات از 24...