تنگی‌ کانال نخاعی چیست؟ تشخیص و درمان

تنگی‌ کانال نخاعی چیست؟ تشخیص و درمان

تنگی کانال نخاعی، باریک شدن و تنگی یک یا چند نقطه در کانال نخاعی ستون فقرات است. تنگی‌ کانال عصبی در ستون فقرات و کمر، فضای موجود برای نخاع و اعصاب را کاهش می‌دهد. در نتیجه‌، کانال تنگ نخاعی می‌تواند باعث تحریک نخاع و اعصاب شود. فشار وارده به نخاع در ‌پی تنگی کانال...